Header

Baktash Safi – Da Gaz Da Maidan

1
47

Artist: Baktash Safi
Song: Da Gaz Da Maidan
Genre: Afghan Song
Lyrics: Hamza Baba Shinware
Composer: Baktash Safi
Music: Firuz FozilovLEAVE YOUR COMMENT

comments