Header

Har Ke Ashiq Shud

1
Like the Song? Share it with your friends
Ahmad Shah Mostamandi – “Har Ke Ashiq Shud” Afghan New Song

Artist: Ahmad Shah Mostamandi
Song: Har Ke Ashiq Shud