Header

Ta Sahar Mandam

1
Like the Song? Share it with your friends
Ghazal Sadat – “Ta Sahar Mandam” Afghan New Song

Artist: Ghazal Sadat
Song: Ta Sahar Mandam