Header

Da Dunya Har Kor Ta

1
Like the Song? Share it with your friends
Mirwais Nejrabi – “Da Dunya Har Kor Ta” Afghan Pashto Song

Artist: Mirwais Nejrabi
Song: Da Dunya Har Kor Ta